Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
About Digital Art / Student Member Đặng Quang HiểnMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Premium Membership
Statistics 87 Deviations 322 Comments 7,774 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

My RISD experience so far: someone stop the damn flow..... it's too fast =.=
  • Mood: Neutral

deviantID

janyhero's Profile Picture
janyhero
Đặng Quang Hiển
Artist | Student | Digital Art
Vietnam
Suffering at RISD
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconclaudia-chewyy:
claudia-chewyy Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist Digital Artist
gahhhh~ ur art's great >!<
Reply
:iconassortdis:
AssortDis Featured By Owner Jun 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thấy bên vnsharing. Vote ủng hộ bạn ^^

Trình mình còn kém nhưng mà cứ ghé thăm nha.
Reply
:iconjanyhero:
janyhero Featured By Owner Jun 8, 2014  Student Digital Artist
Tớ cũng không hơn mấy đâu, chỉ tại dùng brush nhiều nên nhìn nó theo style khác thôi ^^
Reply
:iconassortdis:
AssortDis Featured By Owner Jun 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
Ừ khác 1 trời 1 vực đấy :)

Bạn dùng SAI hay có cả PS nữa? Minh chỉ có SAI thôi.
Reply
:iconzerokohaku950:
ZeroKohaku950 Featured By Owner May 24, 2014  Hobbyist
Đẹp thế Love! Mà avatar bạn trông quen quen. 
Reply
:iconbelrhaza4017:
BelRhaza4017 Featured By Owner May 12, 2014  Hobbyist General Artist
an early happy b-day wish to u, my good man
:party: :iconcakeplz:
Reply
:iconfugeoni:
FugeOni Featured By Owner May 16, 2013  Hobbyist General Artist
HAPPY BIRTHDAY nha ~~~
Reply
:iconbelrhaza4017:
BelRhaza4017 Featured By Owner May 15, 2013  Hobbyist General Artist
an early happy b-day wish to u, my good man :party::iconcakeplz:
Reply
:iconrokugurin:
RokuGurin Featured By Owner Dec 24, 2012  Hobbyist Digital Artist
Nice Hakurei Bot. :XD:
Reply
:iconweewill:
weewill Featured By Owner Nov 30, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Cám ơn bạn đã add nhé! :D
Reply
Add a Comment: